24.11.2020

Virksomhedsoverdragelse.

Når tiden er inde til at trække sig tilbage fra det aktive arbejdsliv, og overdrage firmaet til en efterfølger, så står vi klar til at hjælpe dig.nbsp

Vi udvikler og præsenterer dig for et individuelt forslag, der kan sikre firmaet, og sørge for, at du kan overdrage det til en ny ejer på en måde, sådan så du kan nyde frugterne af dit livsværk. Vi sikrer også, at den nye ejer kan videreføre firmaet på et økonomisk sikkert grundlag.

Ikke alene skal mange forskellige økonomiske aspekter tages i betragtning, men også skattemæsige spørgsmål kan have store betydning: Opstår der en kursgevinst, hvor meget skat skal der betales, findes der en anden løsning osv.?

Men også spørgsmål om arveafgift eller gaveafgift, samt ejendomsoverdragelsesafgift, spiller en stor betydning for virksomhedsoverdragelsen. Små fejl kan her få alvorlige og dyre konsekvenser.