24.11.2020

Revision

Takket være vores tværfaglige og kundespecifikke kontrol- og rådgivningstilgang, samt vores høje kvalitetskrav, har vi fået os godt etableret ift. revision. Vi servicerer primært mellemstore kunder i alle brancher, med forskellige retsformer, samt offentlige organisationer, som udarbejder årsregnskaber.

Vi ved: Hvis man ønsker økonomisk succes, kræver det både interne og eksterne systemer, der registrerer potentielle risici på et tidligt tidspunkt. Idet vi følger vores professionelle retningslinjer, gennemfører vi særligt risikoorienteret revision af årsregnskaber.

Som revisor vil vi som regel tage stilling til hvordan dit årsregnskab og din virksomhed ser ud. Vi undersøger også om ledelsen har handlet korrekt. Men det er også en vigtig opgave, at henlede opmærksomheden på de udfordringer og problemstillinger, som kan udgøre en fare for virksomheden.

Vores produktsortiment omfatter derfor frivillige og lovbestemte årsregnskaber og konsoloderede regnskaber for kapital- og personselskaber, foreninger, insititutioner og offentlige virksomheder. Hertil kommer driftsøkonomisk rådgivning, rehabiliteringskoncepter, rentabilitetsplanlægning, controlling og støtte i dialogen med banker og kreditinstitutter.