24.11.2020

Finansbogholderiet

Hvis du selv ønsker ønsker at lede et finansbogholderi i dit eget firma, så rådgiver vi dig gerne. Alternativt kan du aflevere det helt eller delvist til os - så klarer vi det for dig. Omfanget af vores ydelser afhænger udelukkende af dine behov. Hvis du skal til at oprette dit første finansbogholderi, så sørger vi fx for at ordne alle formaliteterne for dig, og sætter dig fx ind i kravene om skattenummer.

Vi kan tilbyde dig dette og meget mere:

  • Sortering og kontoføring af fuldt fremlagte dokumenter
  • Konto- og bogføring af forsorterede dokumenter med en aftalt regelmæssighed
  • Meddelelse om manglende eller forkerte dokumenter
  • Hjælp til at undgå ulemperne ved revision
  • Præcise, driftsøkonomiske analyser ift. indtægts- og udgiftssituationen, ift. kontogrupper og med inddragelse af tallene fra det forrige år
  • Lister med sum og saldo
  • Sammenligning mellem mål og faktiske tal på baggrund af dit firmas forretningsplan
  • Bogføring kan altid ses online

Du kan overføre dine kontoudtog og kassedata til os elektronisk, og derudover også tidspunkter for modtagelse og afsendelse af regninger. Det sparer både arbejde, tid og kræfter. Alle regnskabsbilag kan også overføres elektronisk til os for videre bearbejdning - således skal disse dokumenter slet ikke forlade din virksomhed.

For de der ønsker mere: vores controlling-rapport
For at skabe et endnu dybere indblik i din virksomheds finansielle situtation, kan du anmode om en kontrolrapport, som indeholder en komprimeret sammenfatning af alt talmateriale - altid sammenlignet med de budgetterede tal og tallene fra forrige år. Ud over en trendprognose, stiller vi overskuelig grafik til rådighed for dig, som viser de samlede udgifter, udgiftsformer, likviditet og cashflow.

 

Lønbogholderi

Vi kan fritage dig for alle opgaverne med udbetaling af løn til dine medarbejdere: den komplette aflønning, overførslen af indkomstskatten til skattemyndighederne samt sociale sikringsbidrag til de pågældende sygesikringer. Vi sørger også for samtlige certifikater, som dine medarbejdere har brug for ift. arbejdsformidlinger, sygesikringer, familiekasse, eller for at få børnepenge, barselsydelse, boligydelse eller arbejdsløshedspenge.

Annoncerer en myndighed en revision, stiller vi gerne vores lokaler til rådighed, forbereder dokumenterne, og deltager i mødet med henblik på at afdække, hvordan sagen ser ud. Dernæst vil vi udførligt informere dig om resultatet. Denne service er inkluderet hos Starke & Partner, lige så vel som kompakte og hurtige svar på spørgsmål, som du stiller os via telefon eller e-mail, er det. Kender du ikke reglerne for virksomheders pensionsordninger, eller vil du vide mere om effekten af ændringerne i løn? Når det drejer sig om skat og (socialsikrings-)juridiske vurderinger af løndele, er vi altid klar til at hjælpe dig.

Vi inddrager altid alle lønbogholderiets detaljer såsom løn for byggeri, løn til sæsonarbejdere, offentlige myndigheder eller andre brancher, pensionsordningens detaljer osv. og hjælper dig kompetent videre.