24.11.2020

Årsregnskaber

Vi laver din virksomheds handelsbalance og skatteopgørelse. Meget ofte afviger de to regnskaber kraftigt fra hinanden. Her gælder det også om at udnytte planlægningsmæssigt spillerum, som fører til en lavere skattebelastning. Vi kender lovgivningen ift. handelsret og skatteret, og ved udarbejdelsen af regnskabet sørger vi for at overholde alle aktuelle lovkrav. Selvfølgelig informerer vi dig også om, hvis der er nye funktioner, som du kan drage fordel af, eller bør være varsom over for.

Vi er også godt rustet til e-regnskaber. Vi hjælper dig med at overføre data til tiden og på den rette måde til skattemyndighederne, og evt. opretter vi et e-regnskab ud fra dit regnskab.nbsp

Hvis regnskabet er oprettet, går vi den igennem sammen med dig og forklarer dig samtlige tal. Vi gør dig også opmærksom på det indtryk, som det fx efterlader hos banker, der evt. kan hjælpe med financiering. Således er ethvert regnskab også et visitkort for din virksomhed, og det er vigtigt at pleje.

Vi giver os god tid til at diskutere dit årsregnskab med dig i detaljer, og vi udarbejder også et individuelt koncept for din regnskabsplanlægning.