24.11.2020

Aktuelt Altid opdateret

Intet andet område i lovgivningen er under så hastig forandring som skattelovgivningen. Den permanente og systematiske uddannelse af vores partnere og medarbejdere, er for os derfor en selvfølge, og en ganske naturlig del af vores arbejde. Ud over den regelmæssige afholdelse af seminarer om aktuelle hovedområder, danner den daglige analyse af utallige nye love og regler, fagtidsskrifterne og andre faglige publikationer, grundlaget for vores omfattende og kompetente rådgivning.

Hvert kvartal sender vi et resumé af særligt vigtige informationer som en kunde-cirkulære .

Desuden stiller vi på vores hjemmeside aktuel information til rådighed. Udover den samlede oversigt og <link48>arkivsøgningen tilbyder vi også meddelelser, som er inddelt efter brancher og kundegrupper: